torsdag, august 25, 2016

La oss gjøre slutt på den moderne slavehandelen

På denne dagen - 25.august 1833 - avskaffet Det britiske parlamentet slaveriet i hele sitt enorme imperium. Det er en av de virkelige merkesteinene i menneskehetens historie. Men - vi er ikke i havn. Forsatt finnes det slaver, ikke minst innenfor den moderne sexindustrien.

Dagen i dag burde være en dag hvor vi fornyet vår innsats mot det som kalles 'human-trafficking'

Her er fakta:

* Det finnes omlag 20-30 millioner slaver i verden i dag.

* I følge US State Department smugles 600.000 til 800.000 mennesker over internasjonale landegrenser hvert år, hvorav 80 prosent er kvinner og halvparten av dem er barn.

* Gjennomsnittlig pris globalt på en slave er 737 kroner.

* I følge enkelte estimater handler 80 prosent av menneskehandelen om seksuell utnyttelse, mens 19 prosent handler om utnyttelse av arbeidskraft.

* Menneskehandel er den tredje største kriminelle industrien - utenom rusmidler og våpenindustri. Denne kriminaliteten genererer en profitt på 32 milliarder dollar hvert eneste år. Av disse 32 milliardene er 15,5 milliarder dollar tjent inn i industrialiserte land.

* Gjennonsnittsalderen for sexslaver i USA er 12-14 år. Mange av ofrene er blitt misbrukt seksuelt som barn. Mange av dem er på rømmen.

Mange kristne kirkesamfunn og organisasjoner har et stort engasjement for å hjelpe ofrene for menneskehandelen. Blant disse er Den europeiske baptistføderasjonen, med sine 826.000 medlemmer i 54 baptistsamfunn. En konferanse ble holdt i Spania i 2013 hvor det ble satt søkelys på denne moderne slavehandelen og mange tiltak er satt i stand i Italia, Romania, Moldova, Ukraina, Bulgaria og Spania. Praktisk hjelp ytes til ofrene og man arbeider med å bevisstgjøre folk på dette store problemet som rammer så mange så hardt.

La oss be for alle som arbeider for å hjelpe ofrene for den hensynsløse og grusomme menneskehandelen, enten det dreier seg om ofre for sexindustrien eller som utnyttes som billig arbeidskraft. Og la oss være med på å avdekke slike forhold i Norge om vi kommer over noe slikt.

Ingen kommentarer: