tirsdag, august 16, 2016

Nådens lynavledere

"Gamle mennesker og syke kan gi seg selv til Gud og bli de mest verdifulle medlemmene av et fellesskap - som nådens lynavledere. 

Det er et mysterium den hemmelige styrken som finnes i kropper som er svake og skrøpelige. Det ser ut som om de gjør noe hele dagen, men de forblir i Guds nærvær.

Deres manglende mobilitet forplikter dem til til å holde deres sinn og deres hjerter fast ved det mest grunnleggende, på kilden til selve livet.

Deres lidelse og deres smerte bærer frukt; de gir liv."

Jean Vanier, her sammen med en av mine troshelter, lillesøster Magdeleine av Jesus, som til tross for stor kroppslig svakhet, tjente Herren trofast. Hun bygget opp et stort arbeid blant de fattige, og reiste i mange land, selv med sin lidelse. Sitatet fra Jean Vanier er hentet fra Community an Growth, side 155. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: