tirsdag, august 23, 2016

Hva er det viktigste ordet i Bibelen?

Hva er det viktigste ordet i Bibelen? Jeg er ganske sikker på at mange av dere vil svare:

* Kjærlighet
* Frelse
* Nåde
* Tilgivelse
* Korset
* Oppstandelse
* Tilbedelse

Alle disse ordene er viktige, hver på sin måte. Hva jeg tenker på er et ord som beskriver Gud, et ord som uttrykker hele summen av Guds karakter. Det ordet, tror jeg, er ordet "herlighet".

I 1643 satte det engelske parlamentet ned en gruppe bestående av de mest fremragende teologene og bibelforskerne i sin samtid. Disse mennene møttes i Westminister Abbey i fem år. Et av resultatene av disse møtene var et dokument som ble kalt: The Shorter Westminister Cathechism. Denne katekismen besvarte en rekke teologiske spørsmål. Der heter det blant annet at hovedgrunnen for menneskets skapelse er 'å ære Gud'.  Dette var konklusjonen på disse lærde mennenes arbeid.

Det hebraiske ordet for 'herlighet' er 'kabod' som kommer fra et rotord som hovedsakelig betyr 'tung' eller 'tyngde'. 'Tyngden' eller overfloden av Guds forunderlige egenskaper utgjør Hans herlighet.

På hebraisk snakker man til en rik person om en som bærer 'en tyngde av velstand'. Når vi snakker om Gud er det rett å si at Han er ladet med kraft, herlighet, skjønnhet, hellighet og kjærlighet.

Men så kommer vi til det forunderlige som apostelen Paulus skriver om i 2.Kor 3,18:

"Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd."

Utrolig! Guds herlighet bor altså i oss som har gjort Jesus til vår Frelser og Herre. Vi er bærere av Guds herlighet!

Dette er noe, sier apostelen Paulus, Guds hellige Ånd, gjør i oss. Derfor er det min bønn disse dagene at Den Hellige Ånd skal få anledning til å arbeide med meg slik at jeg kan bli bærer av Guds herlighet ut til menneskene. Som luft er jordens atmosfære, er herlighet himmelens atmosfære. Den løfter oss opp over det jordiske og inn i selve Guds nærvær. Derfor er bønnen om Guds herlighet, mitt viktigste bønneemne for tiden.

Og utgangspunktet for denne bønnen er Salme 24:

"Dette er en slekt som vender seg til ham, og søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn! Hvem er denne ærens konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid. Løft hodet, dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn! Hvem er han, denne ærens konge? Herren Sebaot, han er ærens konge." (v.6-10)

Ære kan også oversettes 'herlighet'. Så vi snakker altså om HERLIGHETENS KONGE - JESUS! Det er Ham, og bare Ham alene, som skal æres. Med leppene våre og med livene våre.

Ingen kommentarer: