lørdag, august 06, 2016

Gud er en ild

"Gud er en ild som varmer og tenner vårt hjerte og indre.

Derfor, hvis vi føler kulde i våre hjerter, så kommer det fra djevelen, for djevelen er kald - la oss kalle på Herren.

Han vil komme for å varme våre hjerter med fullkommen kjærlighet, ikke bare for oss, men også for vår neste og den kulde som finnes hos ham som hater det gode, vil flykte fra varmen fra Hans åsyn."

Serafim av Sarov (1754-1833, russisk munk og beder). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: