fredag, august 12, 2016

Usbekisk kristen som ble utsatt for grusom tortur får asyl i USA

Her er dagens gladmelding! Etter ni lange år med trusler og forfølgelse i hjemlandet Usbekistan og eksil i Ukraina, har pastor David Shestakov og hans familie endelig fått oppholdstillatelse i USA. De ankommer USA 30. august. Det hele er et utrolig bønnesvar.

Det er stengt forbudt for en som er født usbeker å bli en kristen, slik tilfellet er med David Shestakov.

Det hele begynner i 2007. Det vil si det begynner noen år tidligere når muslimen David får et personlig møte med den levende Gud. Men i 2007 blir han arrestert. Anklagene mot ham er fabrikerte. Han settes i et fengsel for høyrisikofanger. Han blir flyttet til en arbeidsleir, utsettes for tortur, og oppholder seg lenge i isolat, helt avskjermet fra menneskelig kontakt. Ene og alene fordi han frimodig har forkynt evangeliet om Jesus Kristus i det muslimske Usbekistan.

Og det er ikke bare David som utsettes for harde prøvelser. Hans familie, kona Marina, og deres døtre Maria, Alexandra og Vera (bildet), blir frarøver sin ektefelle og far i fire lange år. Uten noen økonomisk støtte av noe slag. De er ribbet for alt.

Mens han oppholder seg i høyrisikofengselet utsettes han for hard tortur. Cellen hans er iskald. Det finnes ingen varmekilde gjennom de kalde vintrene i Usbekistan. Gjentatte ganger blir han bedt om å frasi seg sin kristne tro. Men David holder ut. Verken kulden eller torturen knekker hans tro på Jesus.

I 2013 kommer den nye trusler mot David, og familien Shestakov flykter til Ukraina, hvor de oppholder som på hemmelig adresse. De søker status som FN flyktninger, hvilket de innvilges. FN-statusen innebærer at de kan få flytte til USA. Og takket være manges bønner og økonomisk støtte er nå alt klart. La oss be om at de tas godt imot i sitt nye hjemland, finner en menighet som har vare på dem, at ikke materialismen i USA lokker dem bort fra Jesus og at de bevarer sin frimodighet.

Ingen kommentarer: