mandag, juni 29, 2020

Alle burde lese kirkehistorie

Mange vegrer seg nok for å gi seg i kast med en bok om kirkens historie. Tungt og kjedelig stoff, konkluderer man, før man i det hele tatt har tatt i boka. Dessverre, får jeg si, da vet de ikke hva de går glipp av!

Ikke minst går de glipp av en spennende historie, men først og fremst taper de muligheten til å forstå, ikke bare hvorfor det ble som det ble med mangt og mye, men de mangler et redskap til å forstå sin egen samtid og dermed sine egne liv. I en forvirret tid som vår med så mange retninger, former, lære, trenger vi derfor å lese og studere kirkehistorie.

Geir Lie gjør det lettvint for deg som vil prøve. På en lettfattelig og oversktlig måte tar han leseren med på en spennende reise til den første kristne tiden og frem til våre dager. På 189 sider inkludert registeret. Helt overkommelig. Stor plass er også viet vekkelseshistorien og han gir også plass for historikken til kirkesamfunn i Norge.

Geir Lie, som er lektorutdannet med kristendom hovedfag fra Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo, er en kunnskapsrik mann, med en djup forankring i kristen tro. Boken: 'Tro og tanke før og nå'skisma 1054
, er utgitt på Akademia forlag. Men la deg ikke skremme! Selv om boken holder mål faglig sett så det holder, er dette en bok for alle som vil vite litt mer og få oversikt om hva som skjedde etter Apostlenes gjerninger.

Jeg savner en ting, som jeg gjør med svært mye av det som skrives av kirkehistorie fra protestantisk hold: kirkehistorien sett fra ståstedet til Østkirken. Lie er innom, men jeg savner denne siden av kirkens historie. Som kjent ble kirken delt ved det store skismaet i 1054, i Vestkirken og Østkirken. Europeiske kirkehistorikere, og da særlig protestantiske, har da lett for å gå sporene etter den vestlige delen av kristenheten, og glemme at det finnes et østlig spor.

Men kanskje vi er så heldige at Geir Lie tråkker opp igjen det sporet for oss i en senere bok? Det ville vært veldig spennende.

Ingen kommentarer: