lørdag, juni 20, 2020

Profetisk: Gjenreisningen av et nasjonalt bønnealter i Trondheim

I morgen er det akkurat et år siden bønneinitiativet 'European Wells' fant sted. Tanken bak det hele var å be på steder som hadde blitt berørt av sterke vekkelser i tidligere tider, og be Gud åpne disse 'vekkelsesbrønnene' på nytt. Et sted som pekte seg naturlig ut her i Norge var Trondheim, og jeg tror Gud ga meg et profetisk ord om at 'Trondheim skal gjenreises som et nasjonalt bønnealter'. Det tror jeg fremdeles av hele mitt hjerte. Men ikke bate Trondheim, men også Selja.

I bønneinitiativet 'European Wells' deltok 110 bønnegrupper, i mange europeiske land. Noen av gruppene var store med 20-30 deltagere, andre var små med 2-3 bedere. May Sissel og jeg deltok på en bønnekonferanse i Trondheim misjonskirke. Denne bønnekonferansen var en del av dette bønneinitiativet. Da hadde Gud i lengre tid lagt Trondheim på mitt hjerte, og May Sissel og jeg hadde bestemt oss for å dra til Trondheim en eller annen gang i 2019 for å be. Det var en god stund før jeg fikk invitasjonen til å tale på bønnekonferansen i Misjonskirken.

Bønnenøden for Trondheim er ikke blitt mindre.etter bønnekonferansen. Hvordan den praktisk skal få utløp vet jeg ikke ennå, men jeg ser ikke bort fra at det blir en bønnereise til Trondheim igjen. Gud har noe på gang i denne byen.

I denne sammenheng ber jeg over ordene fra 1.Mos 26,18-22:

18 Siden vendte Isak tilbake og gravde opp brønnene som de hadde gravd mens faren, Abraham, levde, og som filisterne hadde tettet igjen etter at Abraham var død. Han ga dem de samme navnene som faren hadde gitt dem. 19 Da slavene til Isak holdt på å grave i dalen, fant de en kilde med rennende vann. 20 Men gjeterne fra Gerar trettet med gjeterne til Isak og sa: «Vannet er vårt!» Han kalte brønnen Esek fordi de trettet med ham. 21 Siden gravde de en annen brønn, men det ble strid om den også, så han kalte den Sitna. 22 Så dro han derfra og gravde enda en brønn. Den ble det ingen strid om. Derfor kalte Isak den Rehobot og sa: «Nå har Herren gitt oss nok rom, så vi kan være fruktbare i landet.»


Blir du med meg i bønn for et nasjonalt bønnealter i Trondheim?

Ingen kommentarer: