fredag, juni 26, 2020

Om å bli stående - om forbønnen som åndelig våpen, del 5

Den tredje bønneformen som nevnes i 1.Tim 2,1 er:

3. FORBØNNER

En av de aller beste bøkene som er skrevet om forbønnens tjeneste er ført i pennen av bibellæreren, Derek Prince (bildet). Jeg leste den for mange år siden i en dansk oversettelse, men nå er den endelig kommet på norsk med tittelen: 'Historien formes gjennom bønn og faste'. Boken har min varmeste anbefalning, og den burde leses av alle bedende kristne.

Derek Prince er overbevist om at kristne kan forandre verdensbegivenheter! 'De kristne har forandret historiens og regjeringers kurs ved å anvende de bibelske metoder for bønn og faste,' sier han.

I denne boken forteller Prince fra sin egen personlige erfaring hvordan historien ble formet gjennom faste og bønn under 2.verdenskrig i Nord-Afrika, ved fødselen til staten Israel, for avslutningen av Stalin-tiden og i Kenyas kamp for uavhengighet.

Prince innleder boken med å ta utgangspunkt i Jesu ord i Bergprekenen, om at vi er 'jordens salt', og Prince skriver: 'Vårt nærvær overgir verden til Guds nåde. Uten oss ville det ikke vært noe som kunne gjøre denne verden akseptabel for Gud. Men fordi vi er her, fortsetter Gud å handle med nåde med nåde og miskunn fremfor vrede og dom. Det er vårt nærvær som utgjør den store forskjellen.'

Dette er kanskje ukjent kost for beskjedne nordmenn, men likefullt i stor bibelsk sannhet. Som kristne forbedere utgjør vi den store forskjellen. Derek Prince bruker fortellingen om Avrahams forbønn for Sodoma som eksempel på dette. Historien finnes beskrevet i 1.Mos 18,16-33. Prince skriver:

'Herren hadde fortalt Abraham at han er på vei til Sodoma for å underske om byens ondskap hadde nådd et punkt hvor Herrens dom ikke kunne holdes tilbake. Abraham går da sammen med Herren på vei til Sodoma og diskuterer med ham vedrørende prinsippene for hans dom. Først fastslår Abraham et prinsipp som er basis for alt som følger deretter: Det har aldri vært Guds vilje at dommen som rammer de onde skal komme over de rettferdige...

Herren gjør det klart i den påfølgende samtalen at han godtar prinsippet som Abraham har framført. Hvor viktig det er at alle troende forstår dette!! Dersom vi har blitt gjort rettferdige gjennom troen på Kristus, og dersom vi lever et liv som avspeiler denne tro. er det aldri Herrens hensikt å inkludere oss i den dommen som han vil rette mot all ondskapen...

På den ene siden finnes det forfølgelse for rettferdighets skyld. På den andre side har vi Guds dom over de onde... Forfølgelse kommer fra de onde mot de rettferdige, men dommeb kommer fra Gud, som er rettferdig, mot de onde. Således har fortfølgelse av de rettferdige og dom over de onde et helr annet utgangspunkt, både hva angår hensikt og resultat.'

fortsettes

Ingen kommentarer: