lørdag, juni 13, 2020

Winston Churchill og kampen mot rasismen

Det finnes et svært mørkt kapittel i kirkens historie som handler om 'billedstormerne'. Ikonoklasmen er betegnelsen som brukes om ødeleggelsen av ikoner og religiøse bilder i Det bysantinske riket, men er også blitt en betegnelse på billedødeleggelser generelt i andre epoker og perioder av vår historie.

For billedstormerne finnes fremdeles, selv i våre dager. De originale var voldelige. Ikke bare ødela de ikonene, de drepte også ikonmalerne.

Nå hugges det hodet av statuer av historiske personer. Her i Norge kreves det blant annet at statuen av Winston Churchill på Solli plass i Oslo fjernes. Den er reist i takknemlighet av nordmenn som forstod hvilken enorm betydning Churchill spilte for å befri oss fra det mest rasistiske politiske system noensinne: nazismen.

Det ironiske er at Miljøpartiets ungdom vil ha statuen av Churchill fjernet fordi Churchill skal ha gitt uttrykk dor rasisme i en fase av livet. Mot slutten står han derimot som en klippe i kampen for menneskeverdet. Europeisk historie ville sett ganske annerledes ut uten Winston Churchill. Derfor er det særdeles historieløst når Miljøpartiet De Grønne vil ha fjernet statuen av Churchill.

La det være sagt med tykke understrekninger: rasismen er dehumaniserende, umoralsk og demonisk. Ja, intet mindre enn demonisk. Det er svært sjeldent jeg bruker så sterke ord, men når det skal brukes, så er det i sammenheng med rasismen.

Men Winston Churchill satte mot i mennesker til å bekjempe nasjonalsosialismen, med sine raseteorier, sitt forkvaklede menneskesyn når det gjelder funksjonshemmede, og sitt hat mot jøder i særdeleshet, sigøynere og homofile. Hadde det ikke vært for Churchill hadde vi kanskje fremdeles vært under tyranniet. Hvor hadde ytringsfriheten blitt av da? Nasjonalsosialismen er den mørkeste ondsskapen.

Fredag kveld forteller de på nyhetene at de har dekket til en statue av Winston Churchill i London - av alle steder - av frykt for vandalisme. Når demonstratene ikke forstår hvilken betydning Churchill har hatt for London er det virkelig ille.

Churchill hadde sine feil, men dette er en omskriving av historien, ingen er tjent med. Aboslutt ingen.

Ingen kommentarer: