fredag, juni 05, 2020

Les Bibelen!

Vedrørende betydningen av å lese: Guds ord er føde for sjelen og kroppen. Det er en plikt for en kristen å gjøre det hver dag - jeg går ikke til sengs uten at jeg har lest:

1. Et kapittel av Evangeliet etter Matteus.

2. To kapittler fra epistlene, i det jeg begynner med Apostlenes gjerninger og ender med Åpenbaringen.

3. Og noen få salmer fra Salmenes bk. På denne måten blir hele Det nye testamente lest gradvis, hvilket det er behov for. Hvoran kan man leve evangeliet uten å lese det? Når vi ber snakker vi med Gud, og når vi leser evangeliene snakker Herren med oss, i det Han åpenbarer for oss hvordan vi skal leve og hvordan vi skal bli frelst. Så lag deg tre bokmerker og les alt - les om igjen - og fortsett slik hele livet.

- Hl. Ignatios (Brianchaninov)
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Billedtekst: Hl.Basilios den stores skita, Athos.

Ingen kommentarer: