onsdag, juni 17, 2020

Kostnader

'Vil du virkelig vite hva salvelsen vil koste deg? Vil du virkelig vite det? Den vil koste deg ALT.'

'Hysj! Vær stille!  Bedrøv ikke Den Hellige Ånd. Han er alt jeg har.'

- Kathryn Kuhlman (bildet), 1907-1976, amerikansk evangelist, kjent for sine helbredelsesmøter. Svært mange mennesker ble helbredet gjennom hennes tjeneste.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: