mandag, juni 15, 2020

Om å bli stående- om forbønnen som åndelig våpen, del 2

Vi må våkne opp for alvoret i den tiden vi lever i: Det er ikke en golf-turnering vi er invitert til å være med på, men en skikkelig brytekamp!

Nå håper jeg inderlig jeg ikke fornærmer noen som spiller golf, for det ser riktig trivelig ut, men dette har med et valg av ord apostelen Paulus bruker når han skal skrive om den åndelige striden vi står oppe i. I går gjorde jeg nemlig en oppdagelse når jeg leste Efeserbrevets kapittel 6.

 Våre norske bibeloversettelserr oversetter det greske ordet 'pale' med 'kamp' i Ef 6,12: 'For vi har ikke en kamp mot ...'. Dermed forsvinner noe av skarpheten i ordet, sett fra apostelens side. En kamp kan være så mangt og mye,  men ordet kan også oversettes med 'brytekamp'. Det kommer fra ordet 'pallo' som betyr 'å vibrere'.

Hvem er det vi bryter med? Det er ikke mennesker. Det skulle man ikke tro når man leser kirkehistorie, verken gammel eller moderne kirkehistorie. Den åndelige brytekampen er med:

* maktene
* myndighetene
* verdensherskerne
* ondskapens åndelige hærskarer

Lance Lambert er en forbeder og bibellærer jeg har stor tillit. Han har talt om disse åndskreftene som Paulus omtaler i Efeserbrevet. Her i min oversettelse:

'Hva betyr dette? Makter og myndigheter? Det betyr at bakenfor kjøtt og blod. bakenfor ideologier, bakenfor nye filosofier, bakenfor nye og nåværende ideer, finnes det åndelige makter som regjerer det nåværende mørke som holder tusenvis av mennesker i fangenskap. En lokal menighet kan oppleve å bli blokkert og endelig paralysert av fienden, og hvis ikke disse kjære Guds barn våkner opp kan fienden bli sittende på dem inntil alt liv er skivst ut av den.' (Budskap talt ved Halford House i Richmond, England, juni 1993)

Disse åndskreftene kan hindre og forsinke bønnesvar. Det er Daniels bok et eksempel på. Vi leser i Dan 10 om ulike fyrster. Både 'Persias fyrste' (v.13, v.19) og om Grekenlands fyrste, v.19. Når vi leser dette kapitlet nøye forstår vi av sammenhengen at dette er onde åndsmakter, og vi ser at de himmelske hærskarer er engasjert når et Guds barn kjemper i bønn og strider sammen med det. Men vi ser også at de onde fyrstene forsøker å forsinke bønnesvaret. Daniel 10 har mye å lære oss om den åndelige krigføringen, og før vi går videre i denne artikkelserien vil jeg oppmuntre deg til å sette deg ned for å lese dette kapitlet under bønn. Når jeg leser det, kommer jeg til å tenke på sangen:. Det er makt i de foldede hender. Tro om ikke den sangen er skrevet med Daniel 10 som bakgrunnsteppe.

På samme måte som det finnes ulike engler og et hierarki blant englene, med engler, kjeruber, serafer og erkeengler finnes det tilsvarende på mørkets sider. De er jo falne engler og blant dem finnes det fyrster, makter, myndigheter, verrdensherskere.

fortsettes

Ingen kommentarer: