søndag, juni 21, 2020

Magnus Malm: Kirken sitter fast i et amerikansk fangenskap

'Den som så minnegudstjenesten etter George Floyd fikk en real dose av en større virkelighet, en sannere kristendom enn slaveeiernes og hvit-makt bevegelsen.

Å spore opp den kirken handler ikke bare om å få et mer rettferdig bilde av USA. For oss som kristne i Sverige handler det også om å ta et oppgjør med våre egne forbilder, og forsøke å skille ut det som stemmer med Jesus fra Nasaret og velge hvillken kirke vi selv vil være.'

- Magnus Malm (bildet) i en kronikk i svenske Dagen i dag. 
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: