torsdag, juni 25, 2020

Profetisk: En åndelig strid større enn årets krise, del 1

Her er et nytt profetisk ord fra ekteparet, Patricia og Rick Ridings, som driver bønnehuset 'Succat Hallel' i Jerusalem. Dette er så viktig at jeg har oversatt det til norsk. På grunn av lengen kommer det i to deler:

Det er vår overbevisning at akkurat nå er forbedere kalt til en kamp av 'episke dimensjoner', en kamp som er mye større enn den kampen vi kjemper mot COVID-19 viruset. Det er en tid hvis fokus alene på COVID-19 kan til og med avlede oss. Det er en episk strid for en 'en milliard sjeler innhøstning' og for at nasjoner skal endres til å bli 'saue'-nasjoner mens det ennå er tid.

1. EN ÅNDELIG KAMP FOR NASJONENE

Dette er en tid for å fokusere på 4.Mos 23,23 når det gjelder nøkkelnasjoner og deres Kyrios-type ledere. Vi opplever at Gud setter søkelyset på Israel, Hong Kong, Taiwan, Sør-Korea, Australia, Indiia, Storbritannia, Uganda, Kenya, Nigeria, de sunni-arabiske nasjonene, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras og USA. Proklamer over Israel, og over nasjonene som enten begynner eller fortsetter å stå med Israel følgende:

For det finnes ikke trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre.' 4.Mos 23,23.

For noen få dager siden la jeg (Patricia) merke til tallene 23,23 på telefonen min. Jeg følte at Hherren ville ha min oppmerksomhet og jeg undret meg på hva det kunne være. Hva betydde tallet 23 og hvorfor synes 23,23 å leve sitt eget liv foran meg?

Senere, ba jeg for noen som gikk gjennom et angrep fra fienden, og jeg følte at jeg skulle proklamere over henne ordene fra 4.Mos 23,23. Når jeg slo opp dette skriftstedet så jeg at 4.Mos 23,23 stemte med de tallene jeg hadde sett på klokken min: 23,23.

Dette var det Herren forsøkte å fortelle meg, hvor avgjørende viktig og relevant dette skriftstedet er for akkurat disse dagene.

2. ET KALL TIL FASTE

Fordi trolldom er involvert i denne striden, kaller vi forbederne til å spørre Herren hvorvidt dette er  en tid hvor deres stridende bønn skulle styrkes gjennom faste? Vi har allerede startet en utvidet faste, hvor vi bare tar til oss væske, og ber om at Herren skal vise deg om du skal faste, og hvis så er tilfelle hva slags faste og hvor lenge den skal vare.

3. FOKUSER PÅ Å AVSLØRE OG RYKKE OPP ONDSKAPENS SYSTEMER

Vennligst se nærmere på synet som Herren ga Rick om 'ondskapens systemer' som er som edderkoppnett og onde herskere som edderkopper. Vi føler at de neste månedene er spiller en nøkkelrolle for å fjerne mange spindelnett og edderkopper. Proklamer Job 8,11-15:

'Vokser sivet opp der det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann? Ennå står det friskt og grønt og blir ikke skåret - da visner det før alt gress. Slik går det også med dem som glemmer Gud. Den gudløses håp går til grunne. Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til, er spindelvev. Han støtter seg på sitt hus, men det står ikke. Han holder fast i det, men det står ikke fast.'

4. BEGRENS EN VERDENSKRIG VED EN BEGRENSET KRIG I 'DE ØSTLIGE VANN' OG SØR FOR KINA

Jeg (Rick) har allerede offentlig uttalt for flere år siden at når tiden er inne for en stor innhøstning, at Satan vil forsøke å forhindre den gjennom en verdenskrig, som han gjorde forsøk på når han forsøkte å avskjære Azuza Street vekkelen og en verdensomspennde pinsevekkelse gjennom 1.verdenskrig og Spanskesyken.

Før nedstegningen her i Israel 23.mars , ba jeg (Patricia) sammen med et israelsk ektepar for den israelske regjerigen. I det vi ba fikk jeg i et syn se en høy mur plutselig kollapse og ble knust til bittesmå biter. Jeg kom til å tenke på Jes 30,12-13:

'Derfor sier Israels Hellige: Fordi dere har forkastet dette ordet og satt deres lit til vold og krokveier og støttet dere på sllikt, derfor skal denne misgjerningen bli for dere som et falleferdig stykke av en høy mur som skyver seg mer og mer fram. inntil muren med ett, i et øyeblikk, styrter sammen og knuses...' 

Tre dager senere så vi overskriften: 'Partiet Blått og Hvitt kollapset plutselig', de samme ordene som hentet fra Jes 30,12-13.

I det vi frydet oss over dette bønnesvaret, hørte jeg Herren si at vi skulle be om at korrupsjonens mur skulle falle i Kina og be om at det kinesiske folket skulle befris. Etter dette begynte vi å lese rapporter på rapporter om korrupsjon som hadde blitt avslørt og om nasjoner som holdt Kina ansvarlig for sin urettferdige handelspraksis, etc.

Herren bekreftet dette for meg mens jeg leste Jes 26,20-27,1:

'Mitt folk kom inn i dine kamre, og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk , inntil vreden går over! For se, Herren går ut av sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine døde. På den tiden, skal Herren med sitt sverd, det harde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den raske dragen, og Leviatan, den bukende dragen, og han skal drepe uhyret som er i havet.'

Vi hadde bedt for havene sør og øst for Kina og for Kinas naboland, så dette var en oppmuntrende bekreftelse at gjennom denne tiden med pandemi, som kom fra Kina, vil Herren ta seg av drageånden som har holdt Kinas befolkning i slaveri så lenge!

Takk Gud, dragen flykter! Måtte alle Herrens fiender flykte fra Ham, Israels Mektige.

fortsettes

Ingen kommentarer: