mandag, juni 29, 2020

Frisk olje i våre lamper

"Jeg kan huske at jeg gikk lange turer om natten og snakket med Herren. Da jeg gikk forbi hvert hus, ba Herren meg be om at den familien ville gi plass for ham. Han snakket med meg om behovet for klargjøring, behovet for å ha olje i lampen min.                                                                   
Han sa: "Steve, verdsetter du salvelsen? Vil du virkelig ha den? Jo større forberedelse jo større salvelse."           

Han snakket med meg om verdien av å tilbringe kvalitetstid i hans nærvær, hvile i sin herlighet og være tilfreds med å bare være sammen med ham. Han sa at jeg skulle forberede seg, for nå er det tid, da favør hviler på de som forbereder seg!"

- Steve Porter
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: