fredag, juni 19, 2020

Profetisk: Noen tanker om tiden vi lever i akkurat nå

Det er en veldig spesiell tid vi lever i. Det tror jeg de aller fleste av oss er enige om. Ikke bare på grunn av koronaepidemien, men det skjer omskiftinger og rystelser mange steder. Flere av de tingene vi opplever har kommet svært overraskende over oss.

Hva sier Herren inn i denne situasjonen? Det har vært mitt, og mange med meg, sitt påtrengende bønnemne en god stund nå. La meg få dele noen refleksjoner med deg: Når land etter land - også vårt eget - stengte ned, hvordan reagerte kirkene da? Noe av det første vi tenkte på, var: hvordan kan vi kommunisere? Ikke: la oss bruke dette usedvanlige og merkelige at en hel verden stenger ned, til en pause, til å lytte, til å spørre Gud: hva nå?

Nå er det født mange gode initiativ. Gudstjenester er blitt strømmet, mange er blitt nådd med Guds ord, jeg sier ikke noe galt om dette. Bønnemøter på zoom er blitt holdt, også konferanser via nettet, nasjonale lovsangsdugnader. Ikke noe galt i dette heller.

Men jeg er sikker på en ting: hadde verden åpnet opp raskere, hadde kirkene vært tilbake i sitt vante leie, sine aktiviteter som før, som om ingen ting hadde hendt. Hva hadde vi tapt da?

Det er noen ord fra profeten Daniel som er blitt så levende for meg de siste ukene: 'Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig.' Dan 2,20-22

Ingenting kommer overraskende på Gud. Han kjenner den ondes planer: 'han vet hva som er i mørket'.

Dette året kommer til å forme vår framtid på så mange måter. Derfor er dette ikke en tid for å sove i timen, men en tid for å våke og be. En tid for edruelighet. Jeg tror Herren har minnet meg på disse ordene fra Efeserbrevet:

'Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.' (Ef 5,10-17)

Vi må være forberedt på nye rystelser - for alt skal rystes - på nye overraskelser. Det skjulte skal avsløres, all synd og alle fordekte ting, som ikke er bekjent og tilgitt.

Gud omskifter tider. Alt vil ikke forbli som før.

Den som har med Gud å gjøre må være forberedt på det uventede.

'Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet: Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: enda en gang. Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild.' Hebr 12,26-29

Konger vil bli avsatt og Gud vil innsette nye, ikke bare i nasjonene, men Gud kommer også til å avsette 'konger' i sin forsamling, som har tilranet seg en makt de ikke har. Også på det området vil dette året og årene fremover by på flere overraskelser.

Gud vil gi de som søker visdom og ber om den, visdom.
Han vil  åpenbare det det dype og det skjulte - for dem som søker Ham.

Derfor er dette først og fremst en tid for å søke Herren av hele vårt hjerte - og være stille. Herren er i sitt hellige tempel.

Ingen kommentarer: