torsdag, juni 25, 2020

Åndelige råd

En åndelig veileder pleide å si at isolasjon er den mest utmerkede av de åndelige dyder.

En annen åndelig veileder sa til en besøkende: 'De neste fem årene viøl du få et hardt liv.'
'Og etter det', ville gjesten vite? 'Da vender du deg til det,' lød svaret.

Gud kan forvandle den verste lidelse til et oppkomme av velsignelser.

- Fra Orthodox Gladness
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: