fredag, juni 26, 2020

Profetisk: En åndelig strid større enn årets krise, del 2

Den 1 av denne artikkelen ble publisert i går:

5. BEGRENS EN VERDENSKRIG VED Å BEGRENSE REGIONALE KRIGER I MIDT-ØSTEN

I et syn jeg (Rick) hadde nylig følte jeg at Herren viste meg, at vi i de rystelsene vi nå opplever, så er vi kalt til å 'begrense' det som Satan vil fremme forut for dem tiden i hvilken det vil bli tillatt av Gud.

6. LOVPRISNING ER NØKKELEN TIL Å SE SPLITTELSE BLANT GUDS FIENDER OG HANS HENSIKTER

Jeg (Rick) følte i november i fjor at 2.Krøn 20 er et nøkkkelord for 2020. I dag, 20.juni 2020, føler jeg at tiden er inne for å forløse mer lovprisning, og til å deklarere at Gud reiser seg og at Hans fiender vil bli spredd. Mer spesifikt: vi har behov for å proklamere splittelse den ånd som ligger bak, og de folkene som ligger under for, undertrykkelsen til Sunni- og Sjia-Islam, mellom elite-familiene i Kina som kontrollerer velstanden og makten; og mellom lederne for den 'globale-eliten' og 'deep state'. (Se 2.Krøn 20,20-23)

7. NOK ET NØKKELOMRÅDE ER TILBEDELSE PÅ JORDEN SOM I HIMMELEN

Det betyr tilbedelse på en slik måte at den er Gud-sentrert og proklamerer Hans herredømme, i stedet for å fokusere på vårt eget og våre behov.

I Åpenbaringen sees tilstander med rystelser som beveger seg frem- og tilbake og tilbedelsen i himmelen. Jeg (Patrica) hadde nylig et syn om de som setter sin lit til Herren og tilber Ham midt i hjertet av stormen. Mens verden rundt oss er midt inne i ødeleggelser og usikkerhet, så er vi trygge på dette sted, i det vi tilber Den Ene som aldri forandrer seg.

Denne tiden av nye rystelser er en tid hvor vi trenger å bli stående i stormens og tilbe Hans storhet og allmakt. Fra et utgangspunkt i hvile er vi kalt til åndelig krigføring i det vi proklamerer Hans vilje fra den tredje og høyeste himmelen skal skje.

 Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: