onsdag, juni 10, 2020

Skjult for Herren

Dette er dager hvor man viser seg fram og folk blir utnyttet. Mange sliter med å bli sett, hørt og kjent. Dette er hva mennesket gjør, men ikke Ånden.

Ånden forringer ikke, men fokuserer snarere oppmerksomheten der den hører hjemme - på Herren Jesus. Hvis tjenesten vår virkelig er i Ånden, vil instrumentet være skjult. Ydmykhet vil være atmosfæren.

- John W. Follette , (bildet), 1883-1966
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

'På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.' (Joh 16,13-14)

Ingen kommentarer: