fredag, juni 12, 2020

Om å leve evangeliet med våre liv

'Bli min etterfølgere', skrev apostelen Paulus i et av sine brev. I betydningen: slik han etterfulgte Kristus. Gode forbilder er gode å ta, noen å ta etter, immitere. Selvsagt er det farer med det også. Det er jo ikke persondyrkelse vi driver med. Men troens forbilder kan være godeå ha. To av mine forbilder er broder Charles av Jesus, og lillesøster Magdeleine av Jesus. Her om dagen kom over følgende, som jeg har oversatt til norsk:

Lillesøster Magdeleine skrev i Det grønne heftet: "Lillesøster, vil du virkelig vite hva det betyr å følge broder Charles av Jesus? Lik ham, må du være forberedt på å elske alle i hele verden... Den kjærligheten som fantes i Jesu hjerte favnet hele verden. Å gi gjensvar på denne kjærligheten, må du være rede til å gå til verdens ende og 'rope ut evangeliet', med selve livet ditt. mer enn med dine ord."

Dette ble så sterkt å lese. Min bønn er: Send meg, Herre, og la meg leve evangeliet.

Apostelen Paulus skriver:

'Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke i noe skal bli til skamme, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne gjennom det som hender med kroppen min, enten jeg skal leve eller dø.' Kol 1,20.

Ingen kommentarer: