lørdag, juni 06, 2020

Døden er død

'Ikke vær redd for døden, for Gud har forberedt alt for at du skal være over den.'

- Isak Syreren, 600-tallet
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

'Med døden trampet han ned døden og til dem som er i gravene, gav Han liv.' (Fra den ortodokse påskeliturgien).

'Jeg er oppstadelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.' (Joh 11,25)

'Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Oog jeg har nøklene til døden og dødsriket.' (Åp 1,17-18)

Ingen kommentarer: