tirsdag, juni 23, 2020

Profetisk: Jeg hørte Herren si: Gå ikke glipp av omdefineringen!

Her kommer et nytt profetisk ord, som gode venner delte med meg i går, og som samsvarer med de siste profetiske ordene jeg har delt med dere de siste ukene. Jeg tror dette er Herrens tiltale til oss nå. La oss prøve det på Guds ord og innfor Herrens ansikt:

De siste ukene har jeg hørt Herren gjentagende ganger snakke om 'redefinisjon'.

REDEFINISJON: er en handling eller en prosess hvor man definerer på nytt eller annerledes
SYNONYMER: revurdere, reformulere, reevaluere, reinvestere, gi nytt navn, gjennomtenke på nytt, gjenvisit, spesifisere.

Det finner sted en redefinisjon akkurat nå fra Herrens hånd. Han redefinerer noen ting. Han definerer noen nye ting og Han flytter på sitt folk inn i ting som ser annerledes ut enn det som har vært og var.

Jeg hørte Herren si:

'Gå ikke glipp av redefineringen!'

Akkurat nå er det virkelig viktig å lytte til hva Guds Ånd sier og til den defininering og redefineringen av det som finner sted gjennom Hans Ånd.

Jeg hørte Herren si: 'Jeg DEFINERER OG REDEFINERER TIDER OG STUNDER.'

Gjennom flere år nå har Herren talt til meg gjennom Jes 43,19:'Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.'

Vi er på dette stedet nå der Gud gjør en ny ting, vi er i en ny tid.

I denne defineringen om omdefineringen som finner sted nå, og det skjer gjennom Guds Ånd, krever det en oppgivelse, en oppgivelse av kjødet, en oppgivelse av tankesett, meninger, agendaer, men jeg så i denne definerende og omdefineringen som foregår at det er en slik tyngde av Hans tilstedeværelse, et det slikt liv som vil bli funnet ved å la Ham forme tiden.

Jeg har hørt Herren tale til Kristi kropp “KJENN SESONGEN”. Det er så viktig at vi, i likhet med Isakars sønner (1. Krønikebok 12:32), kjenner tidene og årstidene og har kunnskap fra Herren om hva vi skal gjøre i løpet av den sesongen vi opplever nå.

Ikke kjemp mot denne sesongen ved å prøve å klamre deg til det som var eller det som er behagelig på grunn av frykt eller usikkerhet. Ta Herrens hånd og stole på ham, for de som gir etter, omfavner og adlyder, er det en strålende ny dag. Fruktbarheten og salvelsen som finner sted denne tiden med å definere og omdefinere, når den blir omfavnet av Hans overgivne mennesker, vil virkelig være som ingen annen tid vi har opplevd.

Ting forandrer seg, og ting forandrer seg raskt, og Herren kaller sitt folk til å komme nær, nært, til det stedet hvor ydmykhet og overgivelse er, for å høre hva Ånden sier om DEFINERING og OMDEFINERING.

Han omskifter ting og endrer ting på en måte som er så betydelig, så djupt og så uventet på noen måter, men de som hører, de som adlyder, de som omfavner det definerende og omdefinerende, vil se et trekk fra Gud som er enestående.

Klarheten og bekreftelsen som Gud gir og vil fortsette å frigjøre er og vil være forbløffende. De nye vinsekkene er kommet og den nye vinen er strålende. Det krever omfavnelse av det uventede, vandre i en djup forening og lydighet mot Hans vilje for å se Hans ære manifestere.

- Lana Vawser (bildet)
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: