onsdag, juni 10, 2020

En 'uskyldig husmor' fra Stavanger?

NRK har brukt mye spalteplass de siste dagene på en 'kunde' som reagerer sterkt på at hun har fått israelske nypoteter i stedet for norske. 'Kunden' fremstilles som en helt 'ordinær husmor', som har ønsket seg norske nypoteter til middag, og oppdager når hun kommer hjem at nypotetene slett ikke er norske, men israelske. 'Husmorens' klage førte tilat grosistfirmaet BAMA trakk tilbake hele partiet.

Jeg ble litt nysgjerrig på hvem denne 'husmoren' var, og det tok meg bare noen tastetrykk for å finne ut at hun nok slett ikke er en helt vanlig norsk husmor.

Marcela Molina har vært gruppeleder i Stavanger SV. før hun meldte overgang til Arbeiderpartiet. To partier som hver på sin måte har kjempet for å boikotte israelske varer. Så det er vel et spørsmål om ikke denne klagen til BAMA er noe mer enn en frustrert husmor, som har fått et produkt hun ikke liker?

Marcela Molina er også organisasjonssekretær i LO. Som kjent er det sterke krefter innen LO som vil boikotte israelske varer.

Så noen uskyldig forbruker snakker vi vel knapt om.

På denne tiden selges det nypoteter fra både Israel og Kypros. Har noen av dere hørt om boikottaksjoner mot nypoteter fra Kypros? Aldri. Enda Tyrkia okkuperer norddelen av øya. Det er visstnok en ikke-sak, men boikott av den eneste jødiske staten i verden er helt legitim.

Hadde NRK gjort et lite kildesøk i sine arkiver hadde de forstått at de nok har med en aktivist å gjøre. Kanskje en sak for PFU?

Ingen kommentarer: