tirsdag, juni 23, 2020

Hva ville i lldprofeten fra Judeas ødemarker sagt til Donald Trump?

I dag skal mange av oss feire St.Hans. Jeg vil tro de færreste forbinder dagen med en ruffsete og langhåret mann i kamelhårskappe, og de griller heller ikke gresshopper, selv om andre vil spise det andre som nevnes på denne profetens besynderlige meny, villhonning.

Tro hva denne 'røsten fra villmarken' ville ha ropt til Donald Trump, eller en annen av verdens statsledere, om han hadde hatt sitt virke i dag? Til datidens mektige var han konfronterende: 'Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den kommende vrede?' (Matt 3,7) Døperen la ingen ting imellom! Han snakket tydelig om synd: 'Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde sammen med sin brors kone Herodias og gjorde mye annet ondt, føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.' (Luk 3,19-20).

Så jeg undres på hva den siste profeten i det vi kaller Den gamle pakt, ville ha sagt til president Trump eller til en annen av verdens mektige?

Selve feiringen av fødselsdagen til døperen Johannes er i morgen, på Johannesdagen, 24.juni. Dagen er feiret siden 300-tallet. Det er bare tre personer hvis fødselsdager som feires i kirkeåret: Jesus, Marias og døperen Johannes.

Hans fødsel skjer på mirakuløst vis, da hans mor ikke kunne få barn, og han var utvalgt fra mors liv som profet og han ble fostret, som alle andre Guds profeter, i ødemarkens, stillhetens og lidelsens skole. Han virket for en gitt tid, som forløperen for Messias, så var hans tid over, han trådte til side for Guds lam.

'Han skal vokse, jeg skal avta' eller 'svinne bort', var hans livsregel.

Hans budskap: Omvend dere, for himlenes rike har kommet nær.

Det er det samme budskapet som gjelder i dag.

Det gjelder alle.

"Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.
    11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.» (Matt 3,10-12)

Ingen kommentarer: