torsdag, januar 28, 2021

100.000 døde i Storbritannia - erkebiskoper utlyser bønneaksjon


Mens flere norske kristne vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere gjør en betydelig innsats for daglig å bagatellisere og fornekte faren som Covid-19 representerer i sosiale medier, oppfordrer erkebiskopen av Canterbury til å be for den fortvilte situasjonen Storbritannia befinner seg i. I  Storbritannia er ufattelige 100.000 døde som en følge av korona-epidemien. Storbritannia åasserte 100.000 døde bare 76 dager etter at landet passerte 50.000 døde.

Den store nøden Storbritannia nå opplever gjør at erkebiskopen av Canterbury og erkebiskopen av York i fellesskap har brev til det britiske folk. Der utlyser de en bønneaksjon som skal vare i hele februar måned. 

'100.000 er ikke bare et tall. Hvert nummer er en person. Noen vi elsket, og noen som elsket oss,' skriver de to erkebiskopene. 

La oss stå sammen med våre trossøsken i Storbritannia og be om at denne epidemien snart går over og at liv kan reddes. La oss be for de overfylte sykehusene, og de overarbeidede legene, sykepleierne og helsearbeiderne. Og la oss be for Norge.

Kyrie eleison.

Billedtekst: Erkebiskopen av Canterbury. Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: