fredag, januar 08, 2021

Tidslinje for apostelen Paulus


År 6: Født som romersk borger av jødiske foreldre i Tarsus (i den østlige delen av dagens Tyrkia.

År 20-30: Torah-studier i Jjerusalem med Gamaliel som lærer, blir fariseer.

År 30-33: Forfølger etterfølgerne av Jesus fra Nasaret i Jerusalem og Judea.

År 33-36: Omvendt til Kristus på vei til Damaskus; tilbringer tre år i Arabia, returnerer til Damaskus for å forkynne evangeliet om Guds rike.

År 36: Flykter fra Damaskus på grunn av forfølgelse; besøker Jerusalem og møter apostlene.

År 36-44: Forkynner i Tarsus og omkringliggende regioner.

År 44-46: Inviteret av Barnabas til å undervise i Antiokia

År 46: Sammen med Bbarnnabas besøker Paulus Jerusalem og har med seg en offergave til de fattige der som er berørt av en hungersnød.

År 47-48:. Første misjonsreise, sammen med Barnabas til Kypros og Galatia.

År 49: Apostelmøtet i Jerusalem. Vender så tilbake til Antiokia. 

År 49-52: Andre misjonsreise, sammen me Silas, gjennom Lille-Asia og Hellas, slår seg ned i Korint og skriver brevene til menigheten i Tessaloniki. 

År 52: Kort besøk i Jerusalem og Antiokia, påbegynner sin tredje misjonsreise.

År 52-55: Oppholder seg i Efesos, skriver brevene til de kristne forssamlingene i Galatia og Korint.

År 55-57: Reiser gjennom Hellas og muligens Illyria (det moderne Jugoslavia), skriver Romerbrevet.

År 57-59: Vender tilbake til Jerusalem, blir arrestert i Cæsarea.

År 59-60: Står frem for Festus og appellerer sin sak til Cæsar, reiser til Rom.

År 60-62: Sitter i husarrest i Rom, skriver Filipperbrevet, Efeserbrevet, Kolosserbrevet og brevet til Filemon.

År 62-64: Løslates, reiser til Spania? Skriver brevene til Timoteus og til Titus.

År 64: Vender tilbake til Rom; ender som martyr.

Alle årstall er omtrentlige. 

Oversatt fra: Today in Christian History.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: