lørdag, januar 02, 2021

Profetisk: Issakars sønner - de som forstår seg på tidene, del 3


Det er spesielt to ting som karakteriserer Issakars sønner eller ætter: 1) De 'forsto seg på tidene og visste hva Israel hadde å gjøre.' (1.Krøn 12,32) og 2) 'Deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn.' (1.Krøn 7,5) 

Vi lever i en tid med mye apati - også blant kristne. Men den kristne tro er ikke fatalistisk, en form for skjebnetro, hvor alt blir som det blir. 'Det som skjer, det skjer'. Den kristne tro er en fremtidstro! En seierstro! 'Herren er en stridsmann, Herren er hans navn.' (2.Mos 15,3) Eller som det står i 2011-oversettelsen: 'Herren er en kriger.' Og Jesus er høvdingen over Herrens hær: 'Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han så opp og fikk øye på en mann som sto foran ham med et løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham og sa: Er du for oss, eller er du med en av fiendene våre? Han svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.' (Jos 5,13-14a) Det er mange gode grunner for å løfte dette frem i vår tid.

Det er mange 'lykke-profeter' der ut i vrimmelen av stemmer på sosiale medier, som 'profeterer' om lykke og fremgang i året vi så vidt har begynt på. Som de også gjorde i 2020. Da tror jeg mer på apostelens ord i 2.Tim 3,1: 'Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme farlige tider...' I andre oversettelser står det: 'vanskelige tider'. Det er ingen tvil om at det er i tråd med hva vi virkelig opplever. Vi trenger Issakar-type profeter, som 'forstår seg på tidene' og som 'vet hva vi har å gjøre' og som  i tillegg er 'veldige stridsmenn'. Ikke i egen kraft, men som strider i Herrens kraft. FOR 'vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehærer i himmelrommet.' (Ef 6,12) Stans opp og DVEL ved de ordene! 

Jeg tror Herren har minnet meg om Efeserbrevets sjette kapittel i lang tid nå, og spesielt nå innfor det nye året. Det begynner slik 'For øvrig: Bli sterke i Herren og hans veldige kraft!' (Ef 6,10), og så kommer beskrivelsen av den åndelige rustningen vi må ha på oss. Legg merke til hvordan Paulus ordlegger seg  Ef 6,10-18. Her er ingenting passivt: 'Bli sterke..', 'Ta på', 'holde stand', 'ta derfor på', 'så dere kan gjøre mostand', 'stå', 'bli stående', 'ha på', 'grip', 'be,' 'vær årvåkne'.

En natt før jul hørte jeg kraftig torden i mine nattlige drømmer. Der er første gangen. Det tordnet ikke i virkeligheten, men i drømme hørt jeg en kraftig torden. Jeg har kviet meg for å skrive dette, for å fremstå som spesiell, men for meg har dette betydning, og jeg har bedt mye over dette og spurt Herren hva det betyr. Torden er i bibelsk forstand noe som har med to ting å gjøre. Det er et tegn på 'endring', og torden har med Guds trone å gjøre. I Salme 18,13-14 leser vi disse ordene: 'Ut fra stråleglansen foran ham brøt hans skyer fram - hagl og glødende kull. Herren tordnet i himmelen. Den Høyeste lot sin røst høre.' I Åpenbaringsboken tales det om Guds sju tordener, jfr Åp 10,4, og lyn og torden går ut fra Guds trone, jfr Åp 8,5; 14,2 og 15,18.

Det er viktig at vi ber om at Gud reiser opp Issakars ætter i dag. Menn og kvinner som forsår seg på tidene. Ikke bare tiden, men på hvilken sesong vi befinner oss i. Til det trengs evnen til å skjelne ånder. La oss ikke være så opptatt av politikere - det er ikke de som bestemmer til slutt likevel. Det er Gud som har det siste ordet. Og: HERREVELDET er på HANS SKULDRE. Mange har gått seg vill i hyllesten av politikere og statsledere, og glemt å fokusere på Herren, og Ham alene. Makten og æren tilhører verken Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin, Angela Merkel eller Erna Solberg, men den tre ganger hellige Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 

De to andre artiklene i denne serien ble publisert søndag 13.desember og mandag 21.desember 2020.

Ingen kommentarer: