onsdag, januar 13, 2021

Hurra for pinsebevegelsen, Normisjon og OKS


 Hvilket eksempel på kristen nestekjærlighet og kristen enhet! Åtte lokale pinsemenigheter og Oslo Kristne Senter samt en Facebook aksjon samklet inn 110.000 kroner til diakonalt arbeid i kriserammede Gjerdrum kommune. Fra før av har Normisjon i bygda stilt bygdas bedehus til disposisjon for kommunen, slik at de kunne få barnehagen i gang ijen og bevilget 11.000 kroner.

Jeg blir så rørt av slik omsorg. Dette er kristen tro i praksis. Enhet over samfunnsgrensene.
Her er pinseledere sammen med ordfører i bygda og representanter fra kirken og Normisjon. (Foto: Pinsebevegelsen)

Ingen kommentarer: