torsdag, januar 14, 2021

Løftet opp oppstandelse - en bønn


"Livets Herre, som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, jeg takker deg for løftet om oppstandelse. Takk for livet her, og for livet som kommer. Livgivende Ånd, fordjup ditt liv i meg i dag slik at det sanne løftet om liv i Kristus må bli synlig for alle. Bevar meg i deg gjennom dette liv og utover det liv som nå er, slik at jeg må bo i Herrens hus for evig.

Amen.

- Howard Snyder, professtor emeritus, metodist.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

"Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som har sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus." (1.Kor 15,20-22)

Ingen kommentarer: