søndag, januar 03, 2021

Profetisk: Gud gjør forunderlige ting i Israel og Midt-Østen, del 3


Bønnehuset Succat Hallel har, ved siden av å være et bønnehus i Jerusalem hvor det bes 24 timer syv dager i uken, fått et spesielt mandat fra Herren: å våke over og be for det stedet som kalles Ben Hinnom dalen. Om dette stedet heter det i Jer 31,38-40: 

"Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra Hananels tårn like til Hjørneporten. Og målesoren skal gå videre rett fram over Gareb-haugen, og så skal den vende seg til Goa. Hele dalen med de døde kroppene og asken, alle markene like til Kedrons-bekk, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellige for Herren. Der skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned,"

Rick Ridings skriver: 'Gud talte veldig veldig tydelig til oss. Og Han sa: "Innenfor Jerusalem er det et spesielt område du skal dekke i bønn på en spesiell måte." Det er som et oppdrag fra Herren. Selv Ben Hinnom-dalen, vil være hellig for Herren. Denne byen vil aldri igjen bli revet opp eller revet ned. Og i utgangspunktet hvis du tegner en linje som la oss si er like nord for Tempelhøyden, hvis du trekker en rett linje over den sørlige delen av det som nå kalles Sionsfjellet der, hvis du gjør en linje fra Tempelhøyden, i utgangspunktet nesten til Jaffa-porten, du går derfra til en del av Sultan's Pool og hele området, og jernbanestasjonen, og så kommer du opp hit, og det inkluderer hele dette området, Abu Tor, som vi fant ut var faktisk stedet der presten ble da de kom for å tjene i tempelet.

Som faren til Johannes døperen ville han ha oppholdt seg i et telt på denne bakken da han kom for å tjene i tempelet. Dette var prestenes høyde. Det ble kalt Prestebakken. Dette var stedet hvor prestene bodde.

Vi visste ikke det da Gud sa: "Bo her." Men så spennende å gjøre det! Og så ville det gå ned gjennom nedre Abu Tor, tilbake opp gjennom Silwan, gjennom Davidsbyen, til Tempelhøyden. Det er området Gud sa at vi skulle overvåke det på en bestemt måte. Gud har gjort noen fantastiske ting i Ben Hinnom-dalen.

Da vi først kom, så vi hekser der nede, som gjorde hekseri. Det var veldig lett å skjelne den dalen når du gikk der nede, men ved Guds nåde, og bønn og tilbedelse, og team og ting har ting endret seg. I løpet av omtrent en fireårsperiode skjedde det et skifte, og Gud ga oss dette skriftstedet. En dag forbannes dalen med tørre bein, som Jeremia hadde sagt tidligere, på grunn av tilbedelsen av Molok, og det å gi babyer til Molok til å være hellig for Herren.

Nå, i stedet for en søppelplass der nede, er det grønt gress, og du ser forskjellige som ber her. I City of David Prayer Room, som er en del av vår virksomhet er det mennesker som trofast fortsetter å holde i dette området i bønn og somm proklamerer Herrens nærvær over dette området."

OPPDAGET TERROR-CELLE 

 Rick Ridings forteller at Herren avdekket for noen av forbederne at det fantes et ismamistisk terror-celle like i nærheten av bønnehuset. Jeg lar ham selv fortelle:

En gang var noen av de unge gutta på bønnevake her, og de følte at Herren sa: "Be om at en terroristcelle vil bli avslørt i dette nabolaget."

Først av alt var det et sjokk. Tenk at de er i nabolaget vårt, akkurat her, men de følte at Herren sa: "Be om at dette skal bli avslørtt." Som jeg husker var dette i desember. I mars kom det ut i avisene at det hemmelige politiet i desember hadde oppdaget en terroristcelle, en Al-Qaida-terroristcelle, akkurat her borte like i nærheten i vårt nabolag.

Og de hadde alt klart til å lage tre bomber. De hadde planlagt å sprenge en jødisk bygård, å sprenge en buss i Ma’ale Adumim og sprenge den amerikanske ambassaden for å toppe det hele. De hadde samlet alt materialet.

Så av Guds nåde har vi passet på dette området."

Ingen kommentarer: