mandag, januar 04, 2021

Om å kjøpe den lagelige tid, del 3


Det er mennesket som er begrenset av tiden, ikke Gud. Den Evige lever utenfor tiden, men griper inn i tiden og historien, etter sin evige hensikt og som avar på våre bønn. Når sølvsnoren brister og vi dør, trer vi ut av tiden og inn i evigheten.

"Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt som skjer under himmelen." (For 3,1)

Det er så befriende, når vi oppdager den djupe hemmeligheten bak de ordene. Tiden er begrensende. Den er målt opp for oss og brukes opp. Vi merker oss ordene: 'under himmelen'. Slik er det ikke 'over himmelen', altså i betydningen 'evigheten'. Når den flortynne hinnen mellom himmel og jord brister, befinner vi oss i evigheten, fri fra tidens begresninger. Her på jorden avslyttes ting, og vi tar avskjed. Ikke slik i himmelen. 

Vi er ikke så gode på å avslutte ting - selv om alt har sin tid. Det er mange kurs å ta når vi starter opp med noe, for eksempel et nytt arbeid. Men det er få kurs som handler om å avslutte godt og med stil. Men det er også nødvendig, slik at vi kan begynne på en ny fase, en ny sesong med livene våre. Den nye fasen kan innebære at vi må ta avskjed med den forrige fasen. 

Men tiden har også en positiv side ved seg. Der er natt og det er dag. Det er arbeid og det er hvile. Det er vanlige ukedager og det er helligdager. Det er ukedager og det er hviledagen. Dette skaper både en årssyklus og en en døgnsyklus. En god dagsrytme er en velsignelse. Alt levende preges av rytme. Den kan endres med dagene og årene. Derfor trenger vi å oppdage vår egen rytme, og justere den etter som behovene for endringer melder seg. Sykdom og livssituasjoner fører også til endringer av dags-og livsrytmen. Derfor er det viktig å være fleksibel. 

Jødinnen Etty Hillersum (1914-1943), myrdet i konsentrasjonsleiren Auschwitz: 'Alt følger sin egen iboende rytme, vi må lære mennesker å lytte til denne rytmen. Det er det viktigste et menneske kan lære seg her i livet,'

Det er vanskelig å holde kontakten med Gud og utvikle et djupt fellesskap med Treenigheten, om man ikke tar hensyn til sin egen rytme. Ikke kopier andre slik at vi blir en slave av andres rytme - finn din egen! Juster den etter behov. Det er naturlig at en ung barnefamilie har en annen rytme enn en som er kommet opp i årene. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet av den grunn. Det fører mye elendigher med seg om man ikke følger den rytmen som gjelder for den tiden man selv befinner seg i. 

fortsettes

Ingen kommentarer: