fredag, januar 22, 2021

I Kristi fotspor - martyren Agnes av Rom


I går feiret vi minnet om en av de tidlige kristne martyrene: Agnes av Rom, ca 291-304. Hun ble henrettet under en av de grusomme forfølgelsene av de kristne, den som kom under keiser Diokletian. For meg personlig har minnet om den hellige Agnes fått fornyet aktualitet den siste tiden, fordi jeg føler meg dratt mot den måten evangelisten Johannes introduserer Jesus som 'Guds lam' tidlig i sitt evangelium. Agnes er nemlig ofte avbildet på ikoner med et lam i sine armer, og Agnes på latin betyr nettopp 'lam'. Agnes er en 'datter av Guds lam', Lammet som ble slaktet for våre synder.

Bare 13 år gammel skal Agnes ha avvist et frieri fra statsprefektens sønn med den begrunnelse at hun var lovet bort til en annen. Hun var Jesu Kristi etterfølger og ville være Ham trofast livet ut. Agnes ble arrestert og overgitt naken til et bordell. På mirakuløst vis klarte hun å flykte fra bordellet, før noen mann hadde kommet henne nær, men ble innhentet av romerske soldater, arrestert og utsatt for en grusom tortur før hun led martyrdøden.

Lidelseshistorien til Agnes finnes bevart både på latin, gresk og syrisk fra 400-tallet og er blitt kommentert av mange av de store kirkefedrene. Hun omtales også i hymner skrevet av Ambrosios av Milano og Damaskus av Rom bare for å nevne to av de mest kjente.

Ingen kommentarer: