fredag, januar 01, 2021

Gud gjør forunderlige ting i Israel og Midt-Østen, del 1


Det er et stort privilegium for meg å få starte det nye kalenderåret med gode nyheter om hva Gud gjør i Israel og Midt-Østen! Det er jo så mye annen elendighet som skjer, at vi må konsentrere oss om det Gud holder på med for tiden. Jeg har mye på hjertet, slik at jeg må dele det opp i flere artikler. Heng med fra starten. 

Den mektige profetien i Jes 19,23-25 har opptatt meg lenge, helt siden jeg hørte den messianske bønnelederen Tom Hess for flere år siden tale med utgangspinkt i denne profetien om Assyria, Egypt og Israel i endens tid. Tom Hess og hans kone leder bønnehuset Jerusalem House of Prayer for All Nations oppe på Oljeberget. I Jerusalem finnes det nå mange slike bønnehu, og Gud har reist opp flere slike bønnehus på de mest utrolige stedene i Midt-Østen. Hør bare hva en annen bønnehus-leder i Jerusalem kan fortelle. Det assyriske riket, forteller Rick Ridings, innebefattet: 'Vest-Iran, Irak, Kuwait, store deler av Saudi-Arabia, hele Jordan, Syria, hele Libanon, Armenia, Tyrkia, Kypros.' Fra disse stedene skal det i endens tid stige bønner, lovprisning og tilbedelse til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Her fra nyhetsbrevet til Rick Ridings i min oversettelse:

"I hele dette området var det assyriske riket, og de vil tilbe, og Gud vil skape denne fantastiske hovedveien, men Han sa, det vil være en hovedvei for tilbedelse. Derfor har Gud reist opp et bønnens hus i Beirut, i Izmir, i Alexandria, i Asyut."

Rick Ridings forteller om en enslig kvinne som tilhører deres bønnehus i Jerusalem, Succat Hallel, ved navn, ved navn Virginia, som ofte reiser til bønnehuset i Irak, for å være sammen med bederne der.

"Det synes jeg er veldig modig!"

KALLET TIL IRAK

"I år 2000 sa Herren: 'Jeg vil at du skal reise til Irak og jeg vil at du skal dra til det gamle Ninive, det gamle Ur og det gamle Babylon, og jeg vil at du skal forkynne at døren åpner seg for oppfyllelsen av Jesaja 19 At det er begynnelsen og jeg kommer til å bevege meg, og jeg skal etablere min Jesaja 19-hovedvei.'

Nå sa jeg, Herre, det ville være mye lettere å kunngjøre det fra Jerusalem fordi Saddam Hussein hadde makten og amerikanerne ikke akkurat var det mest velkomne folket i Irak på den tiden. Lang historie kort, gjennom en venn fra Libanon kom jeg inn i Irak, og jeg er der på et hotell i Bagdad, og jeg sitter ved bordet, bare menn på hotellene der, som bor på det bestemte hotellet, slik kulturen er der, og jeg skjønte at denne mannen snakker engelsk.

Vi begynner å snakke, jeg skjønte at han er en pastor fra Egypt. Jeg sa: "Kan vi gå utenfor?" ‘For jeg visste at det var avlyttet. Så vi gikk utenfor, og jeg sa at jeg måtte fortelle deg en hemmelighet. Jeg sa: "Jeg er ikke bare amerikaner, men jeg bor i Israel." Han så på meg: som om du bor i Israel? Han sa, vet du ikke at det er farlig her? Jeg sa, ja, men Gud sa at han skulle komme hit. Jeg sa, vet du hva Jesaja 19 er? Han sa, er jeg egyptisk? Selvfølgelig vet jeg hva Jesaja 19 er.

Egypt vil være mitt folk, vet du, er en del av Jesaja 19, og så sa jeg, vel, Herren ba meg dra til Babylon og dra til Ur og dra til Nineve, som var hovedstaden i det assyriske imperiet. Og Nineve er nå i det som nå kalles Mosul der ISIS hadde sitt kalifat, og Herren sa, gå på de tre stedene og kunngjøre at jeg skal begynne min Jesaja 19-hovedvei.

Da ble øynene veldig store, og han sa: "Gud fortalte meg nøyaktig det samme." Første gang vi noen gang møttes i livet vårt. Noen av dere kjenner ham, han er en viktig pastor i egypt nå.

Så vi dro til de tre byene, han fra Egypt, jeg fra Israel, og der er vi i Assyria og drar til Nineve, sentrum for disse portene. Det er de rekonstruerte portene til Nineve der. Nå vet du, ISIS kom inn og det var alt det det innebar, men nylig har de klart å starte et ungdomssenter nå i Erbil i Irak, de har gått inn i Mosul og de har startet et ungdomssenter med et bønnehus."

fortsettes

Ingen kommentarer: