tirsdag, januar 26, 2021

Min bønn for tiden


 Det er en bønn jeg stadig vender tilbake til disse dagene, en salmestrofe fra salmen: Med Jesus vil eg fara:

"Du vil og vokster gjeva alt til min siste slutt: Lat meg i deg få leva, i deg få anda ut."

- Elias Blix (1836-1902)

Ingen kommentarer: