tirsdag, januar 12, 2021

En vanhellig allianse


Se nøye på de to bildene. De er begge bilder av Wartburg-slottet i Tyskland. Dette var stedet der Martin Luther oversatte den tyske Bibelen. Dette slottet representerte mange gode ting som skjedde under reformasjonen. I løpet av 1930-tallet var dette et hellig sted for det protestantiske Tyskland.

Imidlertid begynte konservative bibeltroende kristne under oppblomstringen av nazismen i løpet av 1930-tallet å tilpasse seg de nazistiske idealene. Ironisk nok som Dietrich Bonhoeffers dagbok ser ut til å representere, jo mer konservativ den kristne er, jo mer utsatt var de for å følge nazidealene.

Sjokkerende, etter 12. mars 1938, da tyskerne overtok Østerrike, var spenningen så stor fra protestantene i Tyskland at de i feiringen plasserte et gigantisk hakekors over korset på Martin Luthers slott. Senere innrømmet de alle: "Tydeligvis ble vi lurt." Men det er poenget. Etter 2. verdenskrig stupte Vest-Europa inn i ateisme og agnostisisme i en alarmerende hastighet.

Hvorfor?

Jeg kan ikke unngå å lure på at hvis den vanlige mannen i Europa så opp og så at de mest konservative, bibeltroende kristne falt for denne typen søppel, så var det egentlig noe med all dette "kristendommens" likevel.. Jesus advarte oss og ba oss om å vokte oss for “Herodes surdeig” av en grunn.

Når jeg tar det med i vår nåværende situasjon tror jeg at flere mennesker har misforstått mine nylige advarsler om bibeltroende kristne som blir viklet inn i "trumpismen". I den nåværende politiske dikotomien utpeker noen meg som Biden-tilhenger. La meg være tydelig, jeg er like redd for rotet som kommer fra venstresiden.

Min advarsel til kirken i dag er ut fra et historisk perspektiv. Historisk sett når bibeltroende kristne setter sin lit til sekulær politikk, endter det vanligvis med å ødelegge både kirken og verden.

Derfor stiller jeg dette spørsmålet i lys av historien. Hva vil effekten være på den sekulære verdenen i denne generasjonen da de nå har observert kristne fra både venstre og høyre finne solidaritet i dette rotet som kalles "amerikansk politikk?"

Stopp et øyeblikk, og i lys av vår nåværende politiske situasjon, vær så snill å vurdere apostelen Paulus advarsel til kirken. Les det helt til slutt, for det kommer med et stort løfte for de som følger advarselen!

2 Kor 6:14-18:

"Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt: Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor sier Herren: Dra bort fra dem og skill dere fra dem. Rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og mine døtre, sier Herren, den Allmektige."

- Dean Taylor, president for Sattler College

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: