fredag, januar 22, 2021

Ondsinnet ryktespredning


Det er utrolig hvor sjofle og uetterettelige enkelte kristne kan opptre i sosiale medier. Nå spres det et bilde på Facebook av visepresident Kamala Harris i forbindelse med edsavleggelsen, hvor det påstås at Harris legger hånden på en annen bok enn Bibelen. Vedkommende mener at det kan være en hinduistisk bok, siden Harris har indisk mor. 

Vel, vedkommende burde skaffe seg briller! Ser man nærmere på bildet viser det to Bibler, den ene med glidelås og den andre er en 'predikantbibel'. Og bildet har sin egen historie, som jeg skal få komme tilbake til. Men først til hva denne personen skriver:

"Mellom hennes hånd og denne 'beskyttelsesdel' øverst under hånden hennes har hun også i tillegg lagt en liten bok som ser ut som en Bibel med glidelås, men som kan inneholde noer annet enn Guds ordog først nederst på bildet den gamle Bibelen, som kanskje er noe annet enn en Bibel, hvem vet.'

La oss se nærmere på bildet:


Med store bokstaver i gull står det: HOLY BIBLE. Det finnes ikke noe mellom hånden hennes og Bibelen, det som sees er et gjenskinn av læret på den lille Bibelen. Sannsynligheten er stor for at dette er visepresidentens egen personlige Bibel. Hva med den andre Bibelen? Historien er som følger: Dette er i følge visepresidenren selv et familieklenodium. Denne velbrukte Bibelen har tilhørt Shelton-familien, som er gode venner av familien Harris. Regina Shelton, som eide den vebrukte Bibelen er en god venn av den nåværende visepresidenten. Hun er kjent som en beder og en hengiven kristen.

Vedkommende som la ut denne kommentaren på Facebook skriver: "Når Kamala Harris gjentar ordene: 'So help me God', så sikter Harris ikke til vår Gud. Hun har sin egen..."

Så vidt meg bekjent har Kamala Harris vokst opp i en baptistisk sammenheng, og er en bekjennende kristen. Jeg visste ikke at vi som baptister har en annen 'gud' enn andre kristne.

Dette er ikke noe annet enn ondsinnet ryktespredning. Jeg trodde ikke kristne drev med slikt. 

OPPDATERING. Kamala Harris tilhører Third Baptist Church of San Francisco. Hennes ektemann, Douglas Ernhoff er jøde. Bibelen med glidelås tilhørte borgerrettighetsforkjemperen Thurgood Marshall. Han var også den første svarte amerikanske høyesterettsdommer fra 1967 til 1991.

Ingen kommentarer: