lørdag, januar 16, 2021

Bederen fra Sarov-skogene


Djupt inne i de tette og avsidesliggende skogene i Sarov i Russland levde det en gang en forbeder: Prokhor Moshni, født i Kursk i den sentrale delen av Russland 19.juli 1759. Han skulle bli kjent som en av Russlands mest elskede hellige, under munkenavnet Serafim av Sarov. I går var det hans minnedag. 

Knelende på en stein i skogsødet, eller inne i den tømrede koia si løftet han hellige hender mot himmelhvelvet og ba for små og store, og bønnene hans bar like inn for Guds tone der Gud la røkelse til. 

Hans far døde da Prokhor var ganske liten. To år gammel ble han helbredet av en alvorlig sykdom, og bare 19 år gammel søkte han seg til et kloster. Her ble han grepet av skriftene til Basileios den store. om Den Hellige Ånd og de åndelige homiliene til den hellige Makarios fra 300-tallet. Her stiftet han også bekjentskap med de hellige fedrenes undervisning om bønnen: Filokalia.

Etter noen år i kloster ble han alvorlig syk. Nok en gang opplevde han hvordan Gud på mirakuløst vis grep inn i hans liv, og han ble helbredet. År 1794 får han sin abbeds tillatelse til å trekke seg tilske i skogen i nærheten av klosteret, for å leve som eremitt. Det ble starten på en svær rik tid for Serafim. Den skulle vare i 31 år, frem til 1825. 

Det er først når han er blitt 66 år at Serafim trer frem i det offentlige rom og blir en åndelig veileder. I 31 år har han vært stille, lvd med Gud i et djupt vennskap, vært i bønn, lest Bibelen. Langsomt er et liv blitt formet. Langsomt er han blitt moden nok til å veilede andre. Serafim var ingen teoretiker, hans levde liv var et vitnesbyrd i seg selv.

Nådegavene 'kunnskapsord ved Ånden' og 'profetisk tale ved Ånden' fungerte i Serafims liv. Uten at folk sa noe som helst, kunne han fortelle dem om livshendelser i deres liv som bare de visste om. Han avslørte også synder de hadde holdt skjult for andre. Tusenvis av mennesker fikk del i hans åndelige veiledning når de kom til Serafim for å bli bedt for, eller samtalt med ham.

Mot slutten av sitt liv grunnla Serafim et kvinnekloster. Han fortsatte å leve i bønn og tok imot mennesker til åndelig veiledning helt frem til sin død, 1.januar 1833.

Ingen kommentarer: