mandag, januar 04, 2021

Kristent dikt endret da det ble opplest på svensk TV


Sverige er blitt Europas mest sekulariserte land. Her er siste eksempel på det: Den svenske skuespillerinnen, Sofia Helin (bildet), endret kjent dikt av kristen forfatter, da diktet ble lest på svensk TV nylig. I følge Expressen endret Helin ordet 'Messias' til 'lyset'. Endringen var helt bevisst for å tilpasse diktet til tilhørernes ulike livsanskuelser og ateister. Nå får Helin sterk og brettiget kritikk. 

Diktet 'Nyårsklockan', er en oversettelse av et dikt skrevet av den engelske poeten Alfred Tennyson fra 1850. Tennyson er kjent for å ha en tydelig kristen overbevisning. Ordet 'Messias' er det siste ordet i diktet.

Jeg undrer meg på om Helin ville ha andre et dikt av en muslimsk eller en ateistisk forfatter for å tekkes sitt publikum?

Billedtekst: Skuespillerinnen Sofia Helin. Foto: Gus Kaage/Film i Väst/Wikipedia

Ingen kommentarer: