fredag, januar 15, 2021

Når korset misbrukes


Dette var ikke korset som vår frelser døde på; dette var ikke årsaken Jesus ble korsfestet for.

Jeg elsker dette landets åpenhet for den frie tanke og den fre tale. Alle har rett til å ha sin mening og sin stemme. Mitt svar på politikken din - som din til min - burde ganske enkelt være: "Jeg er ikke enig med deg."Men når folk prøver å bruke 'Guds ting' for å validere sine politiske meninger, er de som giseltakere. De krever politisk enighet som løsepenger før de 'returnerer' det de stjal.

"Kom til meg ..." var Jesu invitasjon til hver person av hver stamme og enhver overtalelse. Hans død var for alle, "greker og jøder, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri." (Kolosserne 3:11).

Vi kan ikke knytte korset til noen ideologi som på noen måte gjenskaper de jordiske splittelsene Kristus gjorde opp for da han døde.

Til venstre og til høyre sier jeg: "Hvert kne må bøye seg her, og ingen står mer rettferdige enn andre. Kom med dine synder, ikke dine klager. Be om tilgivelse; døm ikke."

Til kirken sier jeg: "Ikke la" frelsen "bli spottet og nedverdiget av politiske agendaer som tilhører demokrater eller republikanere. Vi tar daglig opp korset og bærer det alltid har med oss, det er IKKE et samlingspunkt for jordiske formål; det er vårt stadig tilstede, alltid det klare middel for personlig korsfestelse."

- Daniel A. Brown, pastor Foursquare og grunnlegger ac Commended to the Word

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: