torsdag, januar 14, 2021

Mika sønn av Jimla - en annerledes profet


Flere av Israels konger hadde egne hoffprofeter. En av dem var kong Akab. Han hadde ikke mindre enn 400 profeter på lønningslista. En dag søkte kong Akab å få med seg Juda-kongen Josafat i et felttog mot syrerne i Ramot i Gilead. Før de tok det steget ville kong Josafat at de skulle spørre profetene om råd: 'Søk førsy råd hos HERREN.' (1.Kong 22,5) Alle som en taler kongen etter munnen: 'Dra opp! Herren vil gi byen i kongens hender.' Det var det budskapet kongen ønsket å høre. Profetene på sin side ville vise sin lojalitet. Disse 400 hadde gitt etter for å beholde sin priviligerte stilling i samfunnet. De hadde steget i gradene, og tjente nå kongen. Deres lojaltet sto til ham. Hvor farlig dette er! Jakten etter posisjon, berømmelse og ære er fatalt for en som vil være Herrens røst. 

Men det er som om kong Josafat ikke er helt forskret om at det er Herrens røst han hører gjennom disse profetene. Han sier: 'Er det ingen annen av HERRENS profeter her som vi også kunne spørre?'  (v.7)

Da er det at kong Akab svarer:

'Det finnes enda en som vi kunne få til å spørre HERREN. Men jeg hater ham, for han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.' (v.8)

Her har vi en av Herrens sanne profeter. En som ikke kompromisser, en som er hel ved og som ikke kan bestikkes eller betales. En som taler hva han har hørt Herren si, og ikke noe annet. Også io moderne tid har vi konger og presidenter og statsledere som omgir seg med hoffprofeter, og som taler disse statslederne etter munnen og sier det de forventer at disse statslederne skal si. Men heldigvis finnes det en Mika i landet, som ikke lar seg bestikke, men taler Herrens ord.

'Kongen skulle ikke snakke slik,' sier kong Josafat.

Mika taler profetisk, og forutsier at en ulykke vil ramme Akab og at de 400 profetene var drevet av en løgnens ånd. Det er alvorlig. Mika ville ikke kompromisse. Men det kostet. Han ble kastet i fengsel, men det han hadde profetert om gikk i oppfyllelse.

Det er svært alvorlig når Herrens profeter lar seg forlede av en løgnens ånd.

Jeg tenker mye på disse ordene av Jesus for tiden:

"Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett u: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett." (Matt 7,21-22)

Mange kommer nok til å bli overrasket 'den dagen'. Kyrie eleison!

For ordens skyld: Mika Jimlas sønn er ikke den samme som Mika som skrev boken med samme navn. Sistnevnte profet virket i Judariket under kongene Jotan, Akas og Esekias, og samtidig med profetene Hosea, Amos og Jesaja. 

Ingen kommentarer: