fredag, januar 15, 2021

42,6 millioner aborter utført i verden i 2020


Den vanligste dødsårsaken i verden er ikke kreft eller hjerteinfarkt. Iløpet av 2020 ble det utført 42,6 millioner aborter. Det er et skremmende høyt tall. Den farligste plassen for et barn å være er altså i mors liv. Det viser tall fra Worldometer. Sammenligner vi med den mest vanlige dødsårsaken, så er smittsomme sykdommer, så tok de livet av 13 millioner mennesker.

Likevel er dette høye aborttallet et konservativt anslag. Verdens Helseorganisasjon opererer med anda høyere tall. Under overskriften 'usikre aborter' skriver WHO at det mellom 2015 og 2019 gjennomsnittlig ble utført 73,3 millioner aborter i året rundt om i verden.

Det anerkjente legetidsskriftet, The Lancet, skriver i en artikkel at det ble utført 55,7 millioner aborter i årene mellom 2010-2014.

Ingen kommentarer: