tirsdag, januar 12, 2021

Og Gud satte i menigheten - lærere, del 4


Tiden før Jesu gjenkomst skal blant annet være preget av at mange ikke tåler den sunne lære:

"For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt, for de vil ha det sim klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter." (2,Tim 4,3-4)

Jesus advarte mot falske profeter. Paulus mot falske lærere. 'Den sunne lære' er bare et annet ord for den apostoliske undervisningen. Det er mange stemmer, men den som skal fungere i en lærertjeneste i menigheten, kan ikke følge vær og vind. Han må finne seg å være tro mot den apostoliske læren. Da vil man av og til måtte gå motstrøms, bli motsagt, bli latterliggjort, ikke tatt seriøst, erklært umoderne og utgått på dato - men man vil være tro mot Gud. 

Ii dag er valget uendelig stort. Vi er bare et tastetrykk unna bibelundervisning på nett. Eller det er kristent TV.  Men ikke alt som utgir seg for å være kristen tro, er det. Stemmer ikke det som vi lytter til med den overleverte apostoliske troen, hjelper det lite om det vi lytter til er veltalende og tidsaktuelt. Tiden er ingen prøvestein og test på om vi har med kristen tro i følge apostlene å gjøre. Det kan være så tidsriktig som bare det, uten å være originalbudskapet. Det handler ikke om hva vi 'føler er rett', men hva som er sann, apostolisk tro. 

Derfor er det Paulus formaner sin unge medarbeider Timoteus om følgende:

"Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning..." (2.Tim 4,2)

Vår tid trenger Berøa-troende!

"Jødene der (i Berøa) hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og GRANSKET SKRIFTENE DAGLIG FOR Å SE OM ALT STEMTE." (Apg 17,11)

Vi trenger alle å granske Skrften for å sjekke om det som sies er i samsvar med Guds ord. Det kan aldri bli feil.

Så vil jeg gi deg et godt råd:. SPRIS HJEMME!

Med det mener jeg: i all hovedsak lytt til bibelundervisning i din lokale hjemmemenighet! så kan du av og til gå på et seminar eller deeltai en konferanse og spise festmat, men den daglige og hverdagslige kosten med de vitaminene du trenger, får du best tak i i den forsamlingen du tilhører.  

Ingen kommentarer: