fredag, januar 29, 2021

Bønnen 'Vår Far', del 3


Vi synger med Lina Sandell: 'Jeg har en Fader i det høye som faderomhu for meg bær...' Tenk at vi har en Far i himmelen. Nå er det ikke alle som har vært så heldig å ha en så god, trygg og snill far som jeg har hatt, så jeg forstår at Gud som Far, inngir forskjellige erindringsbilder. Men for meg personlig er dette et godt gudsbilde evigheten er ikke skremmende, når Gud er der - som far. Han har omsorg for meg, Han bærer meg som pappa'n på bildet, som bærer den lille gutten. Slik bar min jordiske far meg også. 

I himmelen er det både myriader av engler, erkeengler, serafer, kjeruber og andre fantastiske skapninger, og en skjønnhet og en herlughet uten like, og hellige uten tall - men der er også Far. 

Det er til Far jeg henvender meg når jeg ber.

En oldkirkelig formulering sier det slik: 

"Kristen bøn er en bønn til Faderen, ved Sønnen, i Ånden."

Edin Løvås skriver så fint om dette i boken: Minutter i bønn. Verbum 1998:

"I ÅNDEN 

Vend deg gjerne først til Gud med en bønn om at Den Hellige Ånd skal hjelpe og inspirere deg.

VED SØNNEN

Bønn til Jesus forekommer sjelden i Det nye Testamente. Stefanus ropte til Jesus da han ble steinet, og i følge Joh 14 sier Jesus: 'Dersom dere ber om noe i mitt navn.' Men andre oversettelser er annerledes. I den svenske står det: Om ni ber om något i mitt namn.' Den gangen Bibelen ble skrevet , stod navnet mer for personen enn det gjør i våre dager. Du kan derfor gjerne flette inn 'i Jesu navn' når du ber. For Jesus er mellommannen mellom Gud og mennesker. Om bønnen begynner med 'Allmektige Far', kan du for eksempel si: 'Allmektige Far, jeg kommer til deg i Jesu navn'.

TIL FADEREN

I Det Nye Testamente er bønnen nesten alltid rettet til Gud, vår Far. Da disiplene spurte Jesus om han ville lære dem å be, ga han dem 'Fader vår'. Apostelen Paulus skriver at han bøyer sine knær for Faderen.

TRINITARISK

Bønnen til Faderen, ved Sønnen, i Ånden er trinitarisk, det vil si bønn til den treenige Gud. 

IKKE SÅ NØYE

Mange ber både til vår himmelske Far og til Jesus. Noen vender seg også iblant til Den Hellige Ånd. Men Gud ser ikke på oss med et strengt blikk om barna hans roter litt i bønnelivet. Likevel kan det være bra å vite hvordan bønnen er beskrevet i Det Nye Testamente."

fortsettes

Ingen kommentarer: