fredag, juli 17, 2009

Svensk pastor sår tvil rundt evangeliens beretning om Jesu korsfestelseTakket være Karin fra Sverige er jeg blitt gjort oppmerksom på et innlegg som pastor Stanley Sjöberg (bildet) har hatt i Hemmets Vän forleden.

En av sommerens tradisjonelle samlinger for kristne i Sverige er Hönökonferansen. Dette er en konferanse som samler kristne fra ulike sammenhenger. På årets konferanse deltok pastor Gunnar Samuelsen som holdt et eget seminar. I forbindelse med seminaret hevdet pastor Samuelsen at Jesus sansynligvis ikke ble korsfestet, og at det er mer sansynlig at Jesus ble henrettet ved at en romersk soldat hugg et spyd inn i Jesu side.

Stanley Sjöberg kaller dette med sitt rette ord: "et teologisk svik mot vår Frelser Jesus Kristus og korsfestelsens forsoningsoffer."

Jeg siterer fra Stanley Sjöbergs artikkel:

" Det var i en föreläsning av forskaren och pastorn Gunnar Samuelsson som Johannesevangeliets tydliga vittnesbörd angreps. Så här står det i den heliga texten om det sätt Jesus dog på korset:

”Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom (Jesus), först på den ene och sedan på den andre. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni skall tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning” (Joh 19:32-35).

Kan det sägas mer tydligt?! Efter sin uppståndelse ville lärjungen Tomas få se hålen efter spikarna i Jesu händer och själv röra vid såren för att försäkra sig om att den uppståndne verkligen var och är Jesus, han som blev korsfäst. Det är ett ovanligt trotsigt högmod i Jonas Gardells anda som nu vinner inflytande och sedan en tid tillbaka bekräftas genom olika uttalanden inom svensk kristenhet. Akademiskt utbildade inom teologiska högskolor, som hellre läser bibelkritisk litteratur än ger tid för att studera Guds Ord, kommer ut som pastorer och medverkar till en förkvävd tro.

En av dem är nu Gunnar Samuelsson som efter att ha angripit Bibelns vittnesbörd ändå avslutade sitt seminarium med att påstå att ”jag tror faktiskt att det gick till ungefär som vi tror. Det var ju faktiskt kristna på plats när Jesus dog och även om det inte står i bibeltexterna kan de ha påverkat traditionen”, detta enligt referatet av Jonatan Sverker i Dagen.

Sjöberg er også inne på debatten rundt Jonas Gardell:

"På det här sättet skrev Jonas Gardell och kunde både attackera evangeliernas vittnesbörd för att i nästa ögonblick mena sig tro som en kristen. Nu citeras Jonas Gardell flitigt med de påståenden han har om att Jesus var tandlös och analfabet. Enligt Gardell är ingenting av evangeliernas vittnesbörd historiskt pålitligt. Risken är nu att ekot från Hönökonferensens seminarium den här gången medverkar till ytterligare nedbrytning av trons innersta kärlek. I vår materialistiska kultur, med för-kvävd andlighet, finns nämligen en tendens att yngre medelålders kyrkomedlemmar hellre vill vara ”intellektuella” och fascineras då av möjligheten att ha en självständig tro utan förankring i Guds Ord. Man inser inte att man samtidigt låser in sig i ett rum av ensidighet och avstänger sig från historisk kunskap, bibeltroende forskning och den kristna kyrkans gemensamma erfarenhet av Jesus.

Det är här i Nordeuropas döende samfund som akademisk teologi, finansierad av staten, ger oss förnekelsens verktyg för att på sikt ödelägga församlingarna och bereda rum för islam och ateismens humanism. Det är avslöjande att forskarens doktorsavhandling främst studerat antikens korsfästelse-straff och hämtat sin kritiska hållning i sådant material, medan bibeltexterna lämnats åt sidan för att anses mindre trovärdiga."

Jeg er glad for at Stanley Sjöberg viser teologisk mot til å ta avstand fra de påstandene pastor Samuelsen kommer med. I dag trenger vi mer enn noen gang å være tydelig på hva Guds ord sier.

1 kommentar:

Karin sa...

Tack BjornOlav; för att du skriver om detta i bloggen idag!
Ja man känner tårar bryter fram,när man läser om dessa villfarelser!
Är detta en lättare väg som en del försöker lära ut?Denna lära är ju helt i strid med vad Guds ord säger!
"O,Himmelens Gud!Förbarma Dej över de Kristna idag och att Du i Din nåd ville taga ut en skara som om än de måste gå igenom nöd och stormar ändå lär sej att stå fasta på Dina ord!Amen"
"Dina ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig"!
Karin