lørdag, november 03, 2012

Hvorfor bryr ikke Rick Warren og John Piper seg om forfulgte kristne?

Frank Wolf (bildet), som er republikansk kongressmedlem for Viginia, og en av de fremste talsmennene for tros- og samvittighetsfrihet i USA, stiller et svært betimelig spørsmål:

Hvorfor er kjente amerikanske pastorer som Rick Warren og John Piper tause når det gjelder forfølgelsen av kristne?

Og det i en tid hvor kristne i så mange land, og spesielt i Syria og Egpyt, lider så mye for sin tro.

'Kirken i Vesten er stort sett taus. Hvor er vår tids Bonhoeffer, det 20 århundres lutherske pastor som stod opp mot nazi-diktaturet? Hvor er Rick Warren? Hvor er John Piper? Hvor er folk? Hvorfor taler de ikke om dette,' spør Frank Wolf.

For de som ikke vet hvem Rich Warren er, så er han pastor for den nå etter hvert verdenskjente Saddleback menigheten, baptistmenigheten som mange norske pastorer har hentet inspirasjon fra, og forfatteren av boken 'Målrettet liv'. John Piper er den betydelig teolog, og tidligere hovedpastor i den toneangivende Betlehem Baptist Church i Minneapolis.

'Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til at Vesten er så taus,' sier kongressmannen fra Virginia.

Siden i fjor har Frank Wolf arbeidet intenst med å sette søkelyset på de kristnes situasjon i Midt-Østen og i Sentral-Asia. Dette er områder av verden hvor krisrtne blir forfulgt, arrestert, torturet, forvist og drept. Mens de fleste kristenlederne i Vesten er tause. Det er virkelig et stort tankekors.

Ingen kommentarer: