mandag, april 25, 2016

15. mai - på pinsedagen - rettes fokus mot verdens unådde folkeslag

Foreløpig står Norea Radio og Norsk Luthersk Misjonssamband alene bak markeringen av Den internasjonale dagen for de unådde. Det er å håpe at mange flere slutter opp om initiativet 1.pinsedag, som i år er 15 mai. To milliarder mennesker har ennå ikke hørt om Jesus.

Det er Alliansen for evangeliske tjenester i USA som har tatt initiativet til en markering av verdens unådde folkeslag. Menigheter, kristne organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å huske verdens unådde denne dagen gjennom bønn og ved å gi det gode budskapet videre.

Denne internasjonale søndagen for de unådde folkeslagene har til hensikt å sette misjon på agendaen. Markeringen finner sted i pinsen fordi det var da Den Hellige Ånd kom over disiplene, og utrustet og befalte dem til å dele det gode budskapet med alle verdens folkeslag.

En av de organisasjonene som står i dette viktige arbeidet er Norea Radio eller Norea Mediemisjon som arbeidet kalles nå. Norea har prosjekter i flere land som delvis eller helt er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet, deriblant Nord-Korea, Somalia og to land i Sentral-Asia som man ikke kan nevne navnet på av sikkerhetshensyn. Norea arbeider for at mennesker skal bli kjent med Jesus som sin Frelser, selv om politiske, religiøse eller sosiale grenser ofte hindrer dem fra dette.

Jeg vil gjerne oppmuntre bloggens mange lesere om å slutte opp om denne internasjonale dagen for de unådde folkeslagene. Delta gjerne på Misjonssambandets arrangementer, men om du ikke har anledning til det kan du be for de unådde søndag 15. mai - på pinsedagen.

Om du vil ha gode tips for hvordan dagen kan markeres, så klikk deg gjerne inn på dette nettstedet:

http://dayfortheunreached.org/

Ingen kommentarer: