mandag, april 11, 2016

Skapt i Guds bilde

'Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham!'

John Bunyan (bildet), i sin sin siste preken. Bunyan ble født i England i 1628. Baptist. Da menighetens lokaler hvor Bunyan var pastor ble stengt av myndighetene, fortsatte de å samles i skogen. Han ble fengslet 12. november 1662. og ble sittende inne så å si sammenhengende i 10 år. I fengselet skrev han ikke mindre enn ni bøker. Deriblant 'En pilegrims vandring'. Den legendariske baptistpastoren, C.H Spurgeon, leste denne boken mer enn 100 ganger. Den er oversatt til over 100 språk og er den mest leste bok etter Bibelen.

John Bunyan døde i 1688, 60 år gammel. Hans siste ord var: 'Ta meg, jeg kommer til deg'.

Ingen kommentarer: