lørdag, april 16, 2016

Gode åndelige råd

'Stille og milde tanker, fulle av kjærlighet og tilgivelse, er veien til fred og stillhet.'

'Vi kan ha mange materielle ting, vi kan ha alt vi ønsker, men alt dette er forgjeves, hvis vi ikke har fred. Og denne freden kommer fra selve fredens kilde, fra Herren.'

'Den som bærer Guds rike inni seg vil umerkelig gi det videre til andre. Himmelens atmosfære vil stråle ut fra oss selv når vi er tause eller snakker om ordinære ting.'

Sitater av den serbisk ortodokse munken Tadej (bildet) av Vitovnica (1914-2003). Født i landsbyen Vitovnica. 15 år gammel ble han fortalt leger at han bare hadde fem år igjen å leve. Han ble munk i 1935 i Gornjak klosteret i Milkovo. Her bodde det noen russisk-ortodokse munker, og Tadej ble en disippel av dem. De hadde flyktet fra Russland på grunn av den kommunistiske maktovertagelsen, og var kommet til Serbia. Blant disse russiske munkene var også den kjente fader Ambrosios, som var en disippel av den hellige Ambrosis av Optina klosteret. Det var fader Ambrosios som lærte Tadej Jesusbønnen.            

Fra 1962 til 1972 var han klosterforstander (hegumen) i for klosteret i Vitovnica. Da han trådte tilbake fra denne stillingen forble han i Vitovnica. Han ble kjent som en åndelig veileder, som mange oppsøkte for å få hjelp til sitt åndelige liv. Mange muslimer kom til tro på Jesus gjennom munken Tadej.                          
Han døde 88 år gammel i Banca Palanka i Serbia-Montenegro, og er begravd i klosteret i Vitnovnica.

Tekstene er oversatt av Bjørn Olav Hansen (C).

Ingen kommentarer: