søndag, april 17, 2016

Gode åndelige råd om velsignelsen av å lese Bibelen

'En ydmyk mann som lever et åndelig liv, vil når han leser Den Hellige Skrift, relatere alle ting til ham selv, og ikke til andre.' (Hl.Markus Asketen i Prekener)

'Når du begynner å lese eller lytte til Den Hellige Skrift, be da til Gud slik: "Herre Jesus Kristus, åpne mine ører og mitt hjertes øyne slik at jeg kan høre Dine ord og forstå dem, og fullføre Din vilje." Be alltid slik til Gud, at Han må opplyse ditt sinn og gjøre deg åpen for kraften i Hans ord. Mange som har stolt på sin egen forstand, er blitt forført.' (Hl.Efraim Syreren)

'I alle de ting du finner i Den Hellige Skrift, søk å finne meningen med ordene, slik at du kan tre inn i djupene i tankene til de hellige og forstå dem med større nøyaktighet. Du skal ikke nærme deg lesningen av Den Hellige Skrift uten bønn og uten å be om Guds hjelp. Se på bønnen som selve nøkkelen til en sann forståelse av det som er sagt i Den Hellige Skrift.' (Hl.Isak Syreren i Prekener)

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: