torsdag, april 21, 2016

23 nonner døde av traumer på flukt fra IS

I løpet av 18 måneder har 23 nonner tilhørende Dominikaner-ordenen omkommet på grunn av traumatiske opplevelser i det de har flyktet fra IS i Irak. Alle nonnene har vært i høy alder.

Dominikanernonnene har drevet sitt fredelige og uegennyttige arbeid i over 150 år i Irak. Relasjonene med sine muslimske naboer har vært gode - helt til IS dukket opp i 2014 og okkuperte Mosul. Nonnene, sammen med alle de andre kristne i området, har siden da kjempet for å kunne overleve.

Det er National Catholic Reporter som melder dette.

Som kjent er tusenvis av kristne på flukt, om de da ikke allerede er drept på bestialsk måte av IS. Flere nonner og munker har lidd denne skjebnen. Mange nonner er også blitt kidnappet, voldtatt og drept. For 23 av dem har altså traumene rundt dette ført til at de nå er døde.

Priorinnen for disse dominikanernonnene er søster Maria Hanna. Hun er 90 år gammel. Sammen med noen av sine søstre har den gamle damen klart å flykte til Erbil i det nordlige Irak.

La oss be for våre trossøsken som betaler en så høy pris for å følge Herren.

Ingen kommentarer: